O nás

O nás

Historie

Původně, již od roku 1991, jsme byli pravou stavební společností se vším, co k tomu patří. Naše profesní zkušenosti jsou tak pevně zakotvené v oboru stavebnictví, do kterého kamnářství ve své skutečné řemeslné podobě patří. Díky tomu jsme schopni kvalitně řešit mnoho souvislostí stavby nebo rekonstrukce domu najednou a bez klopýtání.

Od roku 1999 se úzce specializujeme na projekci a realizace individuálně stavěných krbů, kachlových kamen, sporáků a pecí na dřevo. V oboru jsme získali nejen potřebnou kvalifikaci v podobě výučního listu a následně i živnostenského oprávnění, ale v průběhu let naší práce také několik profesních ocenění.

S rokem 2018 jsme se rozhodli pro radikální změnu v organizaci práce tak, abychom nejen dobře pracovali, ale také stíhali žít a radovat se se svými rodinami. Už nás tak například nenajdete ve velkorysém showroomu, který byl sice reprezentativní, ale naprostou většinu času jsme stejně trávili schůzkami mimo něj a jeho údržba nás tak stála zbytečné úsilí. Už také nejsme velké s.r.o., ale malá firma o rozsahu, který odpovídá malému milému řemeslu. Co zůstalo je naše nadšení pro krby a kamna i zodpovědnost a osobní zainteresování každého z nás…

Ocenění

V roce 2009 jsme získali ocenění Živnostník roku ve Středočeském kraji, v následujících letech potom i titul Český patron, ocenění udělované Hospodářskou komorou za pracovní úspěchy v době hospodářské krize a podařilo se nám také zaujmout porotu soutěže Cechu kamnářů ČR s názvem „Zlatý plamen“, kde jsme získali 1. místo v kategorii „kamna“.

Jsou to však léta zkušeností a fortel, co nám přináší opravdu spokojené zákazníky, kteří si ještě po desítkách let řeknou, že volba Temrovic firmy byla správným rozhodnutím.

Diplom         TEMR_Český_patron          diplom_Zlaty_plamen

Kvalifikace

Častým omylem veřejnosti je, že kamna a krby má stavět dobrý zedník, kominík, obkladač nebo snad instalatér… Občas se také setkáme s termínem „krbař“. Inu skutečnost je taková, že KAMNÁŘSKÉ řemeslo, do kterého spadá všechen um potřebný nejen pro samotnou stavbu krbů, kamen, sporáků a pecí, ale také dnes už i dimenzování a výpočty parametrů topidla, je práce pro kvalifikované KAMNÁŘE.

Vyučení v oboru i platné živnostenské oprávnění pro obor “kamnářství” je u nás samozřejmostí. Neusnuli jsme ale na vavřínech, protože i tohle staré řemeslo se neustále vyvíjí a nás neskutečně baví dále se v něm zdokonalovat a vzdělávat…

 TEMR_certifikaty

Jsme „oprávněná osoba“ dle zákona č. 406/2000 Sb.

Od 1. 1. 2015 platí ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, kdy každý, kdo instaluje krb či kamna (jakéhokoli druhu), má za povinnost prokázat se

1.) platným živnostenským oprávněním na řemeslnou živnost „kamnářství“ a
2.) osvědčením o získání profesní kvalifikace „Kamnář montér kamen na biomasu“ nebo „Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem“.

Zkoušku z této profesní kvalifikace jsme složili u autorizované osoby Střední školy stavební a dřevozpracující v Ostravě dne 18. 4. 2015 a jsme tak oprávněni stavět krby, kamna, sporáky, pece a instalovat systémová a krbová kamna či krbová kamna s teplovodním výměníkem.

Zpět na úvod