Rodinná kamnářská manufaktura TEMR

www.temr.cz
TEMR-Topidlo-01

Kamnářská abeceda – „T“ jako „topidlo“

Na první pohled možná trochu krkolomný „čechismus“. Jenže kamnáři nemají moc jiných možností, jak jednoduše a dostatečně obecně nazvat jakékoli topné zařízení, které do jejich odbornosti spadá. Krb, kamna, sporák, pec – termínů je hodně, veřejnost je obvykle zaměňuje a při komunikaci dochází ke zmatkům.

V kamnářské terminologii pojem „topidlo“ označuje cokoli, co je „určeno ke spalování dřeva za účelem získávání tepla“. A protože se tak nějak automaticky očekává, že půjde o hezkou věc hodnou postavení do obytné obývacího místnosti, jde vždy o topidlo „interiérové“.

KRBOVÁ KAMNA - nejmenší, nejjednodušší, nejlevnější topidlo

V kamnářské praxi platí krbová kamna za samotný počátek nabídky. Označují se tak výhradně továrně a tedy i sériově vyráběná topidla. Jsou výrobcem vyvinutá a návodem k použití určená k příležitostnému přitápění (jako doplněk hlavnímu zdroji tepla v domě), výjimečně i k vytápění (u modelů s prodlouženou tepelnou setrvačností nebo s teplovodním výměníkem). Obvykle jde o malé spotřebiče s hmotností do 150-200 kg vyrobené z ocelového plechu nebo z litiny. Aby krbová kamna splnila i dekorativní účel, mívají někdy vnitřní konstrukční části opláštěné keramickými kachli, jsou opatřená smaltem nebo ocelovým pláštěm s povrchovou úpravou žáruvzdornou barvou.

Platí přitom, že zdaleka ne každý kamnář má krbová kamna ve své nabídce. Podstatou kamnářského řemesla je odborná řemeslná práce s vyšší přidanou hodnotou. Kamnáři jsou nejen staviteli, ale především i autory konstrukčního a materiálového řešení topidel. Na prodej sériových kamen se tak časem přeorientovaly spíše eshopy, hobbymarkety a kamenné prodejny s různorodým zbožím. Každopádně platí jedno – ten, kdo krbová kamna uživateli prodá, měl by v rámci řádného přijetí odpovědností prodejce za případné vady nabídnout a zrealizovat i kompletní uvedení do provozu. To znamená především dopravu, správné napojení kouřovodu a přívodu spalovacího vzduchu, dodání nezbytného příslušenství a následně i poprodejního servis (tj. čištění, opravy, dodávku náhrandích dílů, vyřízení reklamací).

KACHLOVÁ KAMNA - většinou akumulační, objemná, maximálně účinná, krásná

Výkladní skříní kamnařiny jsou pravá „kachlová kamna“ (ČSN 734231). Toto slovní spojení rozhodně neoznačuje sériová kamna s kachlovým pláštěm. Ta stále zůstávají krbovými kamny se vším, co k tomu patří. Kachlová kamna jsou vždy na míru a podle originálního projektu stavěné topidlo s kachlovým nebo také s omítaným pláštěm – ano, i čistě omítaná kamna bez jediného kachle se správně nazývají kachlová. Nerozhoduje totiž vnější design, ale spíše způsob stavby shodnými technologickými postupy přímo na místě jejich budoucí funkce.

Podstatné je zde také slovo „pokojová“, ačkoli se k termínu „kachlová kamna“ v praxi obvykle nepřidává. Mezi kamnáři je jaksi automaticky chápáno, že nejde o kamna „kuchyňská“, protože ta se správně označují pojmem „kachlový sporák“ (ČSN 734232). Pokojová kamna mají zcela jinou konstrukci než právě sporáky a slouží také jinému účelu – k vytápění. Kvalifikovaný kamnář je seznámen s mnoha možnými způsoby konstrukce kamen i mnoha možnými způsoby jejich funkce. Obvykle jde o topidlo s dlouhou akumulací tak, aby bylo vytápění opravdu komfortní. Do kachlových kamen se pak dřevo přikládá jen jednou za 8 a více hodin a jsou tedy schopna vytápět prostor bez jakékoli obsluhy i v noci. Typické je pro kachlová kamna právě mnohahodinové příjemné sálání tzv. měkkým teplem a stím spojené příjemné pocity v vytápěném interiéru.

KACHLOVÝ SPORÁK - kuchyňská kamna k vaření, pečení a vytápění

PEC - jednoúčelové zařízení pro pečení chleba, pizzy a dalších dobrot

Často se kachlové sporáky chybně nazývají „pecí“. Je to dáno tím, že sporák se z původní chlebové pece v minulosti vyvinul. Ve skutečnosti jde ale o konstrukčně i funkčně zcela rozdílná topidla. Jediným pojítkem je skutečnost, že jak kachlový sporák tak i pec slouží ke kuchyňskému provozu. Kachlový sporák má oddělené jednotlivé funkční části: topeniště, tahový systém, plotnu, troubu / trouby a případně i kamnovec nebo teplovodní či teplovzdušný výměník. Naproti tomu chlebová pec či pizza pec je pouze jeden společný velký prostor určený ke spálení dřeva a následně vkládání potravin.

Stejně jako u kachlových kamen platí i u sporáků, že jejich plášť může být opatřen pouze kamnářskou omítkou bez jediného kachle. Nebývá to nicméně tak časté, protože zvlášť v kuchyňském provozu může dojít k zašpinění částí kolem plotny a trouby. Kachle jsou zde tedy čistě praktickou volbou – oproti omítce se snadněji udržují. Častou součástí kachlového sporáku stavěného na zakázku bývá i ležení na zápecí. To může být dokonce vytápěné pomocí tahového systému vedoucího pod povrchem ležení horké spaliny do komínu. Častější je dnes ale už ležení nevytápěné, které je pro poležení přecijen pohodlnější.

KRB - s velkým prosklením, obvykle moderní, efektní

Ten, kdo hledá více efektu otevřeného ohně a naopak oželí část účinnosti i komfortu, volí krb. Jeho naprosto určujícím a neodmyslitelným prvkem jsou velká prosklená dvířka použité krbové vložky. Právě efektu plápolajícího ohně je u krbu přizpůsobeno úplně vše od konstrukce topeniště, přes volbu materiálů obestavby až po řešení kouřovodu a přívodu vzduchu. Tvar a velikost prosklení přitom společně přímo definují výkon krbu a je proto nezbytné dát je do souladu s tepelnou ztrátou. Pokud tak kamnář při návrhu neučiní správně, dochází při topení k nepříjemnému i nezdravému přetápění místnosti.

Návrh krbu není tak triviální věc, jak se na první pohled zdá. Ukazuje to praxe mnoha svépomocných a bohužel někdy i „odborných“ realizací. Podcenit předprojektovou a projektovou fázi stavby krbu se ročně nevyplácí tisícům majitelů, kteří pak v důsledku špatné funkce krb přestanou úplně používat nebo se smíří s černým sklem dvířek, kouřem a zápachem v interiéru. V obou případech je pak krb zmařená investice. Přitom úplně stačí nevěřit pohádkám z propagačních letáků a reklam, ale včas se obrátit na kamnáře s žádostí o konzultaci technického řešení.

MODULÁRNÍ / SYSTÉMOVÁ KAMNA - efektní a zároveň účinná

Zajímavou alternativou posledních let jsou kamna vytvořená jako sestava předem zhotovených dílců. Jde o sériové výrobky, nikoli prvky vytvořené kamnářem na míru. Z toho plyne omezení v možnostech výběru designu pouze z konkrétních nabízených modelů, ale na druhou stranu také bonus v podstatně nižší ceně při zachování velmi dobrých vlastností – účinnosti a akumulace. Ta může dosahovat až extrémních hodnot, protože základním stavebním prvkem modulárních kamen je těžký žárobeton. Oproti běžnému betonu jde o materiál odolný cyklickým změnám teploty, stále ale s vysokou schopností tepelné akumulace, dokonce vyšší než u opěvovaného mastku.

Modulární betonová kamna jsou tvarově jednoduchá a moderní, což nahrává jejich použití v současných novostavbách. Nabízejí možnost opakovaně přikládat pro relaxační posezení u krásného ohně a po vyhasnutí pak sálají teplo stejně jako pravá kachlová kamna. Díky tomu je možné dosáhnout průměrných výkonů vhodných i pro nízkoenergetické a dokonce pasivní domy, aniž by to znamenalo vydýchaný nepříjemně dusný vzduch.

Váš kamnář, Honza Temr

>> Všechny aktuální články ze seriálu „Kamnářská abeceda“ najdete zde <<

Stále hledáte odpovědi na svoje otázky?

Prostřednictvím on-line konzultace vás za pár minut provedu technickými úskalími a vyřeším zdánlivě neřešitelné zádrhele při stavbě krbu či kamen...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *